BADEA CÂRŢAN Un ambasador al cărţii româneşti

„De-a lungul zbuciumatei istorii a Transilvaniei, cu desele cotropiri şi ocupaţii, cu încercările repetate ale puterilor străine de a suprima spiritul românesc al ţării, s-au afirmat o pleiadă de patrioţi de mare tărie de caracter, curaj şi nobleţe sufletească.

Între aceştia, un loc aparte este ocupat de cel pe care cu căldură prietenească şi nedisimulată mândrie ardelenii îl numesc Badea Gheorghe Cârţan.

Şi dacă e vorba de mândrie, „apăi” ardelenii au destui oameni mari cu care se pot mândri: luptători, cărturari, feţe bisericeşti, scriitori, filozofi sau politicieni de frunte.

Ceea ce m-a fascinat însă la Badea Gheorghe au fost următoarele: măreţia simplităţii lui, spiritul de sacrificiu şi dorinţa lui îndârjită de a învăţa carte, de a-şi depăşi condiţia de ţăran pentru a-i lumina şi pe alţii cu privire la valorile naţionale şi culturale ale neamului românesc din Ardeal.

M-a impresionat la el ambiţia puternică de a cunoaşte ţări de care era legată istoria neamului, de a vedea locuri sacre pentru credinţa creştină care l-a însufleţit şi sprijinit toată viaţa. Am iubit de la început felul în care acest ţăran a reuşit să fie un adevărat ambasador al românismului pe oriunde a umblat, ducând făclia continuităţii şi conştiinţei de neam şi de gintă latină, precum şi a credinţei nestrămutate într-un Dumnezeu al dreptăţii şi dragostei de oameni.”

Ioan Giurgiu
Badea Cârţan: un ambasador al cărţii româneşti/Ioan Giurgiu.-Sibiu: Arhip Art,2008
ISBN 978-973-8962-44-6